Kunst in de stad

Onder de noemer Kunst in de Stad wordt vanuit het Middelheimmuseum de stedelijke publieke kunstcollectie beheerd, uitgebreid en onderzocht.

Daarnaast worden er vanuit Kunst in de Stad ook tijdelijke kunstprojecten in de stad opgezet en wordt er onderzoek verricht naar de geschiedenis en maatschappelijke betekenis van kunst in de openbare ruimte in Antwerpen en daarbuiten. Kunst in de Stad verleent ook advies aan andere stedelijke diensten en publieke opdrachtgevers over nieuwe kunstcreaties.

De stad Antwerpen en haar musea beheren vele kunstcollecties, waarvan de collectie Kunst in de Stad wellicht de grootste zichtbaarheid geniet: in alle stadsdistricten sieren standbeelden, monumenten en andere kunstwerken de straten, pleinen en parken.
Kunst in de Stad organiseert tijdelijke projecten en kunstinterventies in de publieke ruimte van Antwerpen.
Vanuit de wens de collectie Kunst in de Stad inhoudelijk te ontsluiten voor het publiek en kunstprofessionals, wordt er ingezet op onderzoek, debat en reflectie.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief