Partners en sponsors

In haar werking kan het Middelheimmuseum rekenen op steun van verschillende partners en sponsors.

Het Middelheimmuseum geniet de steun van overheden, media en privé-partners.

 

De Vlaamse overheid

Als landelijk erkend museum krijgt het Middelheimmuseum een jaarlijkse dotatie van de Vlaamse overheid en heeft het de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidies via het Kunstendecreet voor onder andere nieuwe aankopen, educatieve pakketten of buurtprojecten.

Toerisme Vlaanderen subsidieert het Middelheimmuseum via haar impulsprogramma Vlaamse kunststeden – Brussel. Hiermee investeert zij in projecten die de toeristische meerwaarde van de kunststeden vergroten. De nadruk ligt daarbij op projecten die bijdragen tot een kwalitatief fysiek en virtueel internationaal meertalig onthaal en de uitbouw van positionerings- en identiteitsversterkende projecten.

 

Mediapartners

Het Middelheimmuseum werkt samen met de volgende mediapartners

 • Klara
 • hArt

 

Sponsors

In haar werking rekent het Middelheimmuseum ook op de steun van sponsors. Dit is noodzakelijk om onder andere nieuwe tentoonstellingen te realiseren of om kunstwerken aan te kopen.
Het Middelheimmuseum geniet de steun van
 

en volgende sponsors

 

 

Vriendenvereniging Middelheim promotors vzw

Leden van het bestuur

 • Luc Bertrand: voorzitter
 • Micheline Paredis, ondervoorzitter
 • Paul Peeters, penningmeester
 • Daniel De Nijs
 • Gert Van Thillo
 • Roger Quadflieg
 • Johan Cattersel
 • Louis Akkermans
 • Michel Eeckhout
 • Pol Bamelis
 • Richard Foqué
 • Vincent Breugelmans
 • Wouter De Geest
 • Urbain Rynders
 • Sara Weyns, directeur Middelheimmuseum, ambtshalve bestuurslid

Uitvoerend comité

 • Micheline Paredis: voorzitter
 • Paul Peeters: penningmeester
 • Vincent Breugelmans: secretaris
 • Guy Mertens
 • Gert Van Thillo
 • Roger Quadflieg
 • Sara Weyns: directeur Middelheimmuseum, ambtshalve lid
 • Charles Sluyts: curator 50-jarig jubileum VZW Middelheim Promotors

 

Partnernetwerk

CAHF, Kunstenpunt, ARTtube, FARO, VIAA, Packed, Cellule Culture-Enseignement Bxl, M HKA Antwerpen, Extra City Kunsthal, Lokaal01, AIR Antwerpen, Wijkvereniging Antwerpen, JH Vizit Wilrijk, Vlaams Architectuur Instituut (VAI), De Veerman Antwerpen, RASA Antwerpen, Kunst in Zicht Turnhout, Enter 2015 Demos Brussel, Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), de stedelijke dienst Opsinjoren, School aan de Beurt, buurttoezicht en de afdeling groen en begraafplaatsen van het bedrijf Stads- en buurtonderhoud,  Secundair onderwijs-instelling Don Bosco Hoboken, Sociaal-Cultureel Werk (opleiding Sociaal Werk) van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Kunst en cultuurbemiddeling (opleiding Sociaal-cultureel Werk) van de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, buitenschoolse kinderopvang (IBO) van Algemeen Onderwijsbeleid Antwerpen, Groendienst Antwerpen, ZNA Middelheimziekenhuis afdeling jongerenpsychiatrie, Sportantenne Antwerpen, Toerisme Vlaanderen, Natuurpunt, Recht-op vzw, een vereniging waar armen het woord nemen, OC Nova (Ontmoetingscentrum) CC De Kern (Cultuurcentrum Wilrijk), Nova-platform (sociaal-culturele organisaties uit het Kiel), Samenlevingsopbouw, Buurt aan de Beurt, Samen leven, Buurtregie, Wijkoverleg en wijkcoördinator, Cultuurantenne district Antwerpen, Cultuurschepen district Antwerpen, Antwerpen Boekenstad, Stadsplanning, Expertisecentrum Digitale Media Universiteit Hasselt, Comp.Marius, EcoHuis Antwerpen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief