Kunstwerk in focus

Achteraan in het collectiepaviljoen staat één werk in focus. Hier is het de bedoeling om samen met het publiek te ontdekken hoe kunstwerken steeds meer en andere betekenissen verzamelen en soms ook fysiek evolueren. Het werk dat de spits afbijt, is Résidence Terrestre (1995) van Michel François.

Kunstwerk in focus

Achteraan in het paviljoen is er ruimte om uitgebreid op één kunstwerk te focussen en vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken. Er is onder meer de mogelijkheid om extra documentatie en context te tonen en om het werk in verband te brengen met andere kunstwerken. Dat kunnen werken uit de eigen collectie zijn, maar ook kunstwerken van andere musea of verzamelaars kunnen er tijdelijk worden gepresenteerd.

 

#1 Résidence Terrestre (1995) van Michel François

Résidence Terrestre wordt voor het eerst in 22 jaar weer aan het Middelheimpubliek getoond: na een korte presentatie in het Braempaviljoen bij de aankoop in 1997 verdween het in het depot.

Het presenteren van Résidence Terrestre gaat veel verder dan het uitpakken. Het is her-installeren, conserveren én actualiseren, waarbij zowel museummedewerkers, restauratoren, de kunstenaar als bezoekers een rol spelen. Je kan de kunstenaar zelf aan het werk zien en aan het woord horen in een speciaal voor deze presentatie gedraaide film in de kleine projectieruimte.

 

Matchen

Het museum wil ook actief onderzoeken welke waarden bezoekers belangrijk vinden, en welke invullingen, interpretaties en betekenissen zij nog toevoegen. Bovendien zal er worden geëxperimenteerd met nieuwe bemiddelingsinstrumenten en met inspraak- en participatiemodellen, waarmee het museum de relatie tussen de bezoeker en de museumcollectie wil versterken en van het publiek wil leren.

We nodigen je uit om het werk te ontdekken en jouw blik op het kunstwerk met ons te delen. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief