Onderzoek

Vanuit de wens de collectie Kunst in de Stad inhoudelijk te ontsluiten voor het publiek en kunstprofessionals, wordt er ingezet op onderzoek, debat en reflectie.

Kunst in de Stad is ook een platform voor kennisproductie en -verspreiding rondom kunstwerken in de stad en vragen over kunst in de publieke ruimte. Belangrijke formats hiervoor zijn interviews met kunstenaars, lezingen, symposia, archiefpresentaties, en hybride tentoonstellingsvormen.

Binnen deze onderzoekambitie is er een belangrijke plaats weggelegd voor thematische onderzoeksprojecten waarbij een specifiek aspect of een deelcollectie van de collectie Kunst in de Stad onder de loep genomen wordt. Meerstemmigheid en een combinatie van zowel artistieke als academische perspectieven zijn een essentieel onderdeel van alle onderzoeksprojecten.

Kunst in de Stad beheert een steeds groeiend archief dat belangrijke informatie bevat over de collectie en haar geschiedenis: historisch beeldmateriaal, officiële aankoop- en besluitstukken, correspondenties met kunstenaars en museummedewerkers, catalogi, krantenknipsels, etc. Het inventariseren en toegankelijk maken van dit archief, zowel fysiek als digitaal, is een project van lange adem waar de komende jaren wordt op in gezet.

Voor vragen over het archief van Kunst in de Stad kan u mailen naar kunstindestad@antwerpen.be.

 
Symposium
UITGESTELD 20 maart 2020
Een symposium over koloniale monumenten waarbij academici, kunstenaars en cultuurwerkers in gesprek gaan over historische attitudes, herstellende acties, artistieke antwoorden en institutionele keuzes.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief