Onderhoud en restauratie

De wisselende weersomstandigheden, pollutie en helaas soms ook vandalisme laten hun sporen na op onze beelden, gebouwen en het park.

Oppervlakken worden ruwer, op marmer en brons ontstaan ontsierende lagen, en vogelpoep veroorzaakt kleurveranderingen. De beelden hebben hierdoor flink wat onderhoud nodig. Ons onderhoudsteam reinigt de beelden regelmatig en voorziet ze van een beschermend waslaagje. Ondanks alles  komt er soms restauratiewerk aan te pas. Hiervoor doet het museum beroep op privé-restaurateurs, het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium en de Afdeling Conservatie en Restauratie van de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Voor kunstwerken op hout en papier steunt het museum al jaren op de restaurateurs van de dienst Collectiebeleid binnen de Musea stad Antwerpen.

En ook de gebouwen en het parkdomein hebben geregeld onderhoud nodig. Dit gebeurt door stadsdiensten, zoals de Groendienst en Stadsbeheer.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief