Kunstwerk in focus

Achteraan in het paviljoen is er ruimte om uitgebreid op één kunstwerk te focussen en vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken.

Wisselende presentaties

Achteraan in het collectiepaviljoen staat steeds één werk in focus. Hier is het de bedoeling om samen met het publiek te ontdekken hoe kunstwerken steeds meer en andere betekenissen verzamelen en soms ook fysiek evolueren. In deze ruimte is onder meer de mogelijkheid om extra documentatie en context te tonen en om het werk in verband te brengen met andere kunstwerken. Dat kunnen werken uit de eigen collectie zijn, maar ook kunstwerken van andere musea of verzamelaars kunnen er tijdelijk worden gepresenteerd.

 

Matchen

Het museum wil ook actief onderzoeken welke waarden bezoekers belangrijk vinden, en welke invullingen, interpretaties en betekenissen zij nog toevoegen. Bovendien zal er worden geëxperimenteerd met nieuwe bemiddelingsinstrumenten en met inspraak- en participatiemodellen, waarmee het museum de relatie tussen de bezoeker en de museumcollectie wil versterken en van het publiek wil leren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief