A meeting between the tragic & the funny

29 november 2008 t/m 31 januari 2009

Tentoonstelling

Het HessenHuis en Cakehouse richtten zich met deze tentoonstelling op het punt waar tragiek en humor elkaar ontmoeten.

De band tussen humor en kunst is er één die de laatste jaren ontzettend tot de verbeelding van theoretici en curatoren spreekt. Dat merken we aan de lijvige publicaties, de themanummers van tijdschriften, en de steeds meer prestigieuze tentoonstellingen die worden gewijd aan dit onderwerp. Hiermee wordt er een rijk en gediversifieerd terrein in de kunst blootgelegd.

Het inzicht in de subtiele verschillen tussen diverse benaderingen van het thema groeit, en de interpretatie of lezing hiervan wordt steeds genuanceerder, aandachtiger en meer gewaardeerd.
Wil men een bijdrage leveren aan dit groeiende internationale onderzoeksproject, dan is men verplicht om nauwkeurig een deel van het onderzoeksterrein af te bakenen.

Het HessenHuis en Cakehouse, die voor deze tentoonstelling een samenwerking aangingen, kozen er daarom voor zich te focussen op het brandpunt waar tragiek en humor elkaar ontmoeten. Deze twee accenten in de kunst kunnen elkaar aanvullen of perfect als elkaars contrapunt fungeren.

Humor kan voor de toeschouwer een speelse gastheer zijn om in een werk binnen te treden. De kijker wordt verleid met een op het eerste zicht eenvoudig beeld of situatie, om hem pas in tweede instantie, als hij zijn schild al heeft laten zakken, een veel minder rooskleurige en veel gelaagdere boodschap te presenteren.

Voor Lieven Segers (Cakehouse), zelf kunstenaar en gastcurator van de tentoonstelling, is humor een belangrijke maatstaf geworden. Het is enerzijds een techniek geworden om zijn ideeën en ervaringen te vertalen naar een eigen artistieke praktijk en anderzijds is het voor hem een bijna noodzakelijke eigenschap geworden om in het werk van anderen iets te vinden wat aanslaat.

 

De overige kunstenaars:

 • Fred Bervoets (BE)
 • Nick Hullegie (NL)
 • Bissy Bunder (DE/BE)
 • Lisa Jeannin (SE)
 • Olaf Breuning (CH)
 • Daniel Johnston (US)
 • Vaast Colson (BE)
 • Peter Lemmens (BE)
 • Anton Cotteleer (BE)
 • Michèle Matyn (BE)
 • Jos de Gruyter & Harald Thys (BE)
 • Julien Prévieux (FR)
 • Geert Goiris (BE)
 • Guy Rombouts (BE)
 • Kati Heck (DE)
 • Franck Scurti (FR)
 • Roman Signer (CH)
 • Dennis Tyfus (BE)
 • Bart Van Dijck (BE)
 • Marijn Van Kreij (NL)
 • Erik Van Lieshout (NL)
 • Markus Vater (DE)

Meld je aan voor onze nieuwsbrief