Bidon Bleu

Bidon Bleu

Roman Signer (Zwitserland, 1938)

De sculptuur ‘Bidon Bleu’ kadert in een reeks ingrepen waarbij de kunstenaar voorwerpen in de open ruimte lanceert met behulp van een schans.

Tijdens de performance op zaterdag 26 mei rolde, van een hoogte van vijftien meter en over een afstand van zo’n vijfendertig meter, een metalen vat tegen hoge snelheid van een schans naar beneden, om daar te exploderen tegen een betonnen wand.

Het residu van deze sculpturale actie is het materiële kunstwerk dat nadien overblijft in het museum. Een blijvende herinnering aan de actie van het moment voor de aanwezigen, en een prikkel voor de verbeelding van toekomstige bezoekers.

 

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Bron: website MIDDELHEIMMUSEUM